Nadějný pokrok v léčbě rakoviny kůže. Vědci zkouší izolovat nebezpečný gen

Podle současných znalostí vytvářejí buňky rakoviny kůže molekulární vrtačky, které pronikají do zdravých tkání, a šíří se tak po těle. Londýnský Institut pro výzkum rakoviny však nyní dokázal jejich gen izolovat. To zvyšuje naději na nové způsoby léčby melanomu. 

# Zdroj článku

You Might Also Like