Daňový bonus na dieťa v roku 2020

V aktuálnom článku si priblížime niektoré dôležité aspekty súvisiace s problematikou daňového bonusu na dieťa.  Podmienky pre jeho uplatnenie a výšku v roku 2020. Právna úprava daňového bonusu na dieťa je obsiahnutá v ustanovení § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o dani z príjmov“), pričom jeho uplatnenie zákon viaže na splnenie taxatívne ustanovených podmienok.

Čo je daňový bonus na dieťa?

Daňový bonus na dieťa predstavuje položku, pomocou ktorej si môže daňovník znížiť daň z príjmu fyzickej osoby (nie však základ dane). Daňový bonus je peňažná dávka, ktorá ovplyvňuje konečnú výšku príjmu daňovníka. Možno ho uplatniť dvomi spôsobmi, a to mesačne u slovenského zamestnávateľa alebo jednorazovo v daňovom priznaní (platí to najmä v prípade daňovníka, ktorý pracuje v zahraničí).

Aká musí byť výška príjmu daňového bonusu na dieťa v roku 2020?

daňový bonus na dieťaAk si chce daňovník uplatniť daňový bonus na dieťa, musí dosiahnuť určitú výšku príjmu.

Môže tak urobiť v nasledujúcich prípadoch:

daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov (zo závislej činnosti, respektíve zamestnania) minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy,

daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o daní z príjmov (z podnikania, respektíve inej samostatne zárobkovej činnosti) minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Takýto daňovník však nemôže vykázať daňovú stratu.


Upozornenie: Výška daňového bonusu v roku 2020 sa zvýšila na 22,17 eur / mesiac, respektíve 266,04 eur / rok. Novinkou je aj tzv. dvojitý bonus, ktorý si môže uplatniť daňovník pri splnení ustanovených legislatívnych pravidiel . A to je v prípade, keď je rodičom dieťaťa do 6 rokov veku. Výška dvojitého bonusu je 44,32 eur / mesiac531,84 eur / rok.


daňove tipyTIP: Príjmy zo závislej činnosti daňovníka a príjmy z podnikania sa nespočítavajú.

Do kedy si môže daňovník uplatniť daňový bonus na dieťa?

danovy bonus
Aplikácia mojedane.sk

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa, s ktorým žije v jednej domácnosti a ktoré ešte nedosiahlo 25 rokov veku. Vyživovaným dieťaťom je podľa § 33 ods. 2 zákona o dani z príjmov vlastné dieťa daňovníka, osvojené dieťa, dieťa v starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, ktoré je považované za nezaopatrené dieťa.

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!

 

 


Viac informácií nájdete na:

https://500px.com/moje2dane
https://www.racked.com/users/MojeDane2

You Might Also Like