Rezervačný systém online

Služby v oblasti starostlivosti o zdravie a zdravého životného štýlu patria k súčasnosti k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim odvetviam. V minulosti boli mnohé z nich určené len pre návštevníkov luxusných rezortov alebo špecializovaných liečebných centier, ktoré sa nachádzali vo vybraných lokalitách. V súčasnosti však masovo stúpa po dopyt po službách, ktoré pomáhajú zlepšovať fyzické a psychické zdravie ľudí a skvalitňujú náš život v akomkoľvek veku.

Zdravým životným štýlom k dlhému a naplnenému životu

 

rezervacny system onlineOdpoveďou na rastúci trend je bohatá ponuka wellness služieb, jogových centier, športových klubov a lektorov z rôznych sektorov, ktorí poskytujú služby v oblasti osobného a profesionálneho rozvoja. Naším cieľom je podpora týchto podnikateľov a uľahčenie organizácie poskytovaných služieb pomocou rezervačného systému Calendiari. Jedným z významných benefitov systému je úspora času. Štandardne je venovaný činnostiam ako zapisovanie prihlásených a odhlásených klientov. Ďalej je to zasielanie informácií o zmene v rozvrhu hodín, kurzov a lekcií. A v neposlednom rade propagácia pripravovaných udalostí a produktových noviniek, štatistika návštevnosti a mnohé ďalšie aktivity.

Každý z nás si vedome či podvedome praje žiť naplnený a harmonický život. Pričom tie najúčinnejšie nástroje máme vždy vo vlastných rukách. Spojením odborných znalostí a profesionálnych skúseností viacerých odborníkov vzniká priestor a komplex služieb, ktorý je výhodný pre všetky zúčastnené strany. Calendiari rezervačný systém online ponúka užívateľom zefektívnenie a zjednodušenie činností v oblasti organizácie, propagácie, marketingu, komunikácie a slúži aj ako šikovný kalendár a praktický štatistický nástroj.

Online priestor sa počíta

online streaming
                Novinka! Online lekcie

Nielen v dôsledku súčasnej situácie sa mnohé služby presúvajú do online priestoru. Tento trend možno sledovať po niekoľko rokov a neustále akceleruje. Vďaka tomu sa dostanú k cvičeniam, lekciám, workshopom a užitočným informáciám aj ľudia nachádzajúci sa vo vzdialených miestach či odľahlých regiónoch. Rezervačný systém Calendiari umožňuje podnikateľom poskytovanie LIVE STREAMINGOVÝCH SLUŽIEB.  Ich inštalácia aj používanie je jednoduché a nevyžaduje si žiadne špeciálne technické zručnosti.

 

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu s vami!